پست های ارسال شده در اسفند سال 1391

اطلاعیه مسابقه شطرنج - جام احسان و نیکوکاری- اسفندماه 1391

باسمه تعالی                                       هیأت شطرنج آیسک در نظر دارد یک دوره مسابقه شطرنج   برای برادران و خواهران در رده های سنی زیر 12 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید