پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

رنکینگ بازیکنان شطرنج شهر آیسک

                رنکینگ بازیکنان شطرنج شهر آیسک     رديف نام و نام خانوادگي امتياز 1 مهدي محمدزاده 82 2 علی بنی آیسک 75 3 محسن واله 73 4 رضا برازنده 71 5 مرتضي بني اسد 65 6  حميدرضا ايرواني 62 7 علی بنی اسدی 55 8 حجت روحي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید