هیأت شطرنج آیسک

فعالیتهای هیأت شطرنج آیسک

رنکینگ بازیکنان شطرنج شهر آیسک

                رنکینگ بازیکنان شطرنج شهر آیسک     رديف نام و نام خانوادگي امتياز 1 مهدي محمدزاده 82 2 علی بنی آیسک 75 3 محسن واله 73 4 رضا برازنده 71 5 مرتضي بني اسد 65 6  حميدرضا ايرواني 62 7 علی بنی اسدی 55 8 حجت روحي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید
مهر 96
2 پست
تیر 96
1 پست
خرداد 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
18 پست
آذر 91
1 پست