هیأت شطرنج آیسک

فعالیتهای هیأت شطرنج آیسک

رنکینگ بازیکنان شطرنج شهر آیسک

              رنکینگ بازیکنان شطرنج شهر آیسک  رديفنام و نام خانوادگيامتياز1مهدي محمدزاده822علی بنی آیسک753محسن واله734رضا برازنده715مرتضي بني اسد656 حميدرضا ايرواني627علی بنی اسدی558حجت روحي نيا549صادق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید
مهر 96
2 پست
تیر 96
1 پست
خرداد 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
18 پست
آذر 91
1 پست